Naši projekti

Udruženje "DIGNITET" Mostar

Projekt: „Savremeno  djetinjstvo, zaštita i promocija dječjih prava!“

/ / /
Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ provodi projekat pod nazivom  „Savremeno  djetinjstvo, zaštita i promocija dječjih prava!“ projekat se realizira […]

Projekt: “Zakon i ja”

/
Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ iz Mostara u partnerstvu sa Vijećem mladih Grada Mostara počinje realizaciju projekta pod nazivom” […]

Projekt „Global Exchange on Religion in Society (GERIS).

/ / /
Članice Udruzenje za edukaciju i razvoj Dignitet Edisa Demić i Ena Jugo ucesnice su projekta GERIS. Globalna razmjena o religiji […]

Projekt “Talking about us- Pričajmo o nama”

U okviru Harmony projekata koji je proveden 2021. godine organizirana su dva okrugla stola. Prvi je usmjeren na  temu: Konvencija […]

Projekt “Majke i kćeri”

Pilot projekat Majke i kćeri je realizovan u okviru Harmony projekata koji su se organizovali širom Bosne i Hercegovine, a […]

Zabavno i edukativno ljeto kao uvertira za što bezbrižniji polazak u školu

Projekt “Zabavno i edukativno ljeto kao uvertira za što bezbrižniji polazak u školu“ imao je za cilj dati doprinos u jačanju […]

Projekt “Usudi se, pokreni se!”

Projekt “Usudi se, pokreni se! je realiziran u okviru projekta “Razvoj programa obuke za članove/članice opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova […]

Snaga je u tebi!

Projekt “Snaga je u tebi!” je proveden u saradnji sa Fondacijom Sunchild je bio od velikog značaja za žene i […]

Savremeno djetinjstvo, zaštita i promocija dječjih prava!

Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ provodi projekat pod nazivom Savremeno  djetinjstvo, zaštita i promocija dječjih prava!

On my own – Neću štelu Vol II

Aktivizam koji dotice ljudska srca_web Korica Aktivizam Projektom “On my own – Neću štelu Vol II” ima se  za cilj doprinijeti smanjenju […]

On my Own – Neću štelu!

Čitav projekt zajedno s Edisom kao pionirkom projekta “On my Own”, prepoznaje da se korupcija kao najveće zlo bosanskohercegovačkog društva […]

Može i drugačije, znamo kako

Projekat “Može i drugačije, znamo kako” podržan od strane Ekumenske inicijative žena Hrvatska.

Mladi nisu konzumenti već kreatori kulture

Mladi nisu konzumenti već kreatori kulture je projekt koji će doprinijeti i omogućiti djeci i mladima (korisnicima projekta) da kroz […]

Misli, uči, odluči i poruči

Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet” i Vijeće mladih Grada Mostara implementiraju projekat Misli, uči, odluči i poruči.

Funkcionalni pristupi u zaštiti dječjih prava

Funkcionalni pristupi u zaštiti dječjih prava je projekt koji je podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Be art ACTIVE against corruption in your society

Udruženje “Dignitet” je zajedno sa grupom mladih umjetnika i aktivista u toku 2021. godine realiziralo projekt “Be art ACTIVE against […]

Projekt “Misli, osjeti”

Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ implementiralo je projekt u 2021. godini pod nazivom „Kvalitetno roditeljstvo, sretno djetinjstvo“. Projekt je […]

Kvalitetno roditeljstvo, sretno djetinjstvo

Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ implementiralo je projekt u 2021. godini pod nazivom „Kvalitetno roditeljstvo, sretno djetinjstvo“. Projekt je […]

Odrastanje u sigurnom okruženju

U cilju smanjivanja broja zlostavljanja djece Udruženje „Dignitet“ je uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke provelo projekt pod nazivom […]