Zabavno i edukativno ljeto kao uvertira za što bezbrižniji polazak u školu

MjestoGrad Mostar
ParticipantiDjeca grada Mostara
PodrškaUdruženje Dignitet

Zabavno i edukativno ljeto kao uvertira za što bezbrižniji polazak u školu

Projekt “Zabavno i edukativno ljeto kao uvertira za što bezbrižniji polazak u školu“ imao je za cilj dati doprinos u jačanju jezičnih domena predškolaca.


Kroz ovaj projekt je izvršen i uvid u stanje one djece koja su „potencijalni kandidati“ za nastanak specifičnih teškoća učenja, teškoća čitanja i pisanja, jezičnih teškoća uopće kao i otkrivanje djece koja već imaju jezične poremećaje, a koje se dalje odražavaju na čitanje i pisanje.