Naše usluge

Udruženje "DIGNITET" Mostar

Ciljevi i zadaci udruženja

DOSTOJANSTVO SVAKOG POJEDINCA 

Očuvanje ljudskog dostojanstva i zaštita i promocija ljudskih prava su ključni principi koji su postavljeni kako bi se osiguralo poštovanje i pravedno postupanje prema svim ljudima, neovisno o njihovom spolu, etničkoj pripadnosti, vjeri, nacionalnosti, socijalnom statusu ili bilo kojem drugom faktoru.

Ljudsko dostojanstvo se odnosi na temeljnu vrijednost svake osobe. Prepoznaje se da svaka osoba posjeduje neotuđiva prava i da zaslužuje poštovanje, pravedan tretman i slobodu da živi život bez diskriminacije, nasilja ili ponižavajućeg postupanja. Očuvanje ljudskog dostojanstva naglašava da svaki pojedinac ima pravo biti tretiran s poštovanjem i dostojanstvom, bez obzira na okolnosti u kojima se nalazi.

Zaštita i promocija ljudskih prava se odnosi na sve napore koje poduzimamo kako bismo osigurali da se ljudska prava poštuju, štite i promoviraju na individualnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. 

 

 

Edisa Demić

Direktorica i osnivačica Udruženja

Ciljevi  i zadaci Udruženja su:

 • Zaštita i promocija dječijih i ljudskih prava te pružanje pomoći pri ostvarenju istih;
 • Borba protiv svih oblika nasilja u porodici i društvu kao što su: zlostavljanja djece i mladih, nasilja djece u digitalnom okruženju, trgovine ljudskim bićima,  krijumičarenje ljudi, nasilni ekstremizam, nasilje nad ženama, vršnjačkog nasilja, dječije pornografije i pedofilije.
 • Pružanje pomoći djeci/mladim  i njihovim roditeljima, starateljima i odgajateljima putem savjetodavno-edukacijskog rada Udruženja,
 • Provođenje edukacija u cilju očuvanja i unapređenja psihosocijalnog razvoja, zaštite i dobrobiti svakog pojedinca kao i poboljšanja kvalitete života porodice, djece i mladih;
 • Zaštita, pomoć i podrška djeci, licima sa smanjenim intelektualnim kapacitetom, intelektualnm poteškoćama, osobama sa invaliditetom kao i drugim marginalizovanim i socijalno isključenim grupama;
 • Promocija novih modela rada u oblasti socijalne zaštite stanovništva i socijalnog rada kao i podizanju ekološke svijesti građanja kao i svijesti o zdravim stilovima života;
 • Organiziranje stručnih seminara, treninga, predavanja, panel diskusija, javnih kampanja, konferencija, kongresa, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja u skladu sa Zakonom;
 • Saradnja i razmjena iskustava sa srodnim institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu;
 • Izdavanje knjiga, biltena, naučnih časopisa, priručnika, brošura, promotivnog materijala i publikacija, s ciljem promicanja ljudskih i dječijih prava, a u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 • Rad iz oblasti andragogije koja obuhvata edukacije i savjetodavno djelovanje odraslih u cilju permanetnog učenja i osnaživanja pojedinaca;
 • Provođenje empirijskih istraživanja u skladu sa potrebama Udruženja;
 • Pokretanje inicijativa kod nadležnih institucija i drugih organa i organizacija u Bosni i Hercegovini za izmjenu zakona i podzakonskih propisa u cilju poboljšanja položaj građana u BH društvu;
 • Širenje informacija o djelovanju udruženja putem štampanih, informatičkih i drugih medija;
 • Suzbijanje korupcije, podrška razvoju dobre uprave, odgovornosti i transparentnosti rada javnih institucija;
 • Stručno djelovanje i pružanje ekspertize u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije;
 • Savjetodavni rad s građanima u cilju njihovog individualnog i porodičnog osnaživanja te pružanje podrške u pristupu različitim obrazovnim, zdravstvenim i/ili socijalnim uslugama;

 

 

Horizontalne interesne teme

 • Ljudski razvoj
 • Rodna ravnopravnost
 • Podrška po bilo kom osnovu obespravljenim građankama i građanima
 • Anti – korupcija
 • Ekološka osviještenost

 

 

Strateški pristup u djelovanju

 • Zagovaranje
 • Usluge
 • Edukacija i mentorska podrška
 • Organizacijski razvoj