Partneri i donatori

Udruženje "DIGNITET" Mostar

Partnerstva i mreže

Dignitet je trenutno član sljedećih mreža i inicijativa:

  • Mreža za izgradnju mira
  • Mreža Akademske zajednice za ljudska prava
  • USAID mreža Snaga lokalnog
  • Lokalna dijaloška platforma

Dignitet je članica referalnog mehanizma za borbu protiv trgovine ljudima, te će se nastojati pozicionirati i na kantonalnom niovu, po uzoru na način na koji organizacije civilnog društva učestvuju u radu kantonalne radne grupe za borbu protiv trgovine ljudima.

Donatori

Partneri