Naši saradnici

Stručnjaci saradnici našeg udruženja

Naši saradnici

Stručnjaci saradnici našeg Udruženja

Lamija Dizdarević

Aktivistica

Rođena 22. novembra 2000. godine u Mostaru. Završila OŠ “Bijelo Polje” Potoci.

Elma Padalo Khalifa

Aktivistica

Rođena u Mostaru, po struci diplomirani ekonomista. Studij završila na Univerzitetu “Džemal Bijedić”.