Lamija Dizdarević

Lamija Dizdarević

Aktivistica

Biografija

Rođena 22. novembra 2000. godine u Mostaru. Završila OŠ “Bijelo Polje” Potoci. Nakon osnovnoškolskog obrazovanja završava Srednju medicinsku školu u Mostaru. Trenutno student na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilište u Mostaru, Odsjek Radiološke tehnologije. Pohađa kurs arapskog jezika u Kulturnom centru “Kralj Fahd”.

Pored arapskog jezika, pohađala je kurs njemačkog jezika u Centru za kulturu u Mostaru. Učesnica je mnogobrojnih  radionica.