Funkcionalni pristupi u zaštiti dječjih prava

MjestoGrad Mostar
ParticipantiMladi ljudi i aktivisti
PodrškaFederalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Funkcionalni pristupi u zaštiti dječjih prava

Funkcionalni pristupi u zaštiti dječjih prava je projekt koji je podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

 

Projektom  se želi dati društveni doprinos u borbi protiv zlostavljanja djece i mladih. Cilj projekta je multidisciplinarnim pristupom doprinijeti suzbijanju problema trgovine ljudima, zaštiti prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja  na području Mostara, te pružiti informacije i nova znanja koja mogu doprinijeti izgradnji ispravnog shvatanja i promjeni svijesti kod šire javnosti i stručnjaka o trgovini ljudima (njenim oblicima, uzrocima, rizicima) sa posebnim fokusom na prosjačenje i vrbovanje djece putem interneta od strane brojnih predatora.

 

Projektom će se doprinijeti borbi protiv kršenja i zloupotrebe  dječjih prava u HNK/Ž.