Projekt: „Savremeno  djetinjstvo, zaštita i promocija dječjih prava!“

MjestoGrad Mostar
ParticipantiRoditelji/ staratelji, djeca i mladi.
PodrškaUdruženje Dignitet
Tags, , ,

Projekt „Savremeno djetinjstvo, zaštita i promocija dječjih prava!"

Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ provodi projekat pod nazivom  „Savremeno  djetinjstvo, zaštita i promocija dječjih prava!“ projekat se realizira uz podršku Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK, Sektor za socijalnu skrb.

Cilj projekta je multidisciplinarnim pristupom doprinijeti suzbijanju problema trgovine ljudima (TLJ) i zaštite prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja  na području Mostara. Pružiti informacije i nova znanja koja mogu doprinijeti izgradnji ispravnog shvatanja i promjeni svijesti kod šire javnosti i stručnjaka o TLJ (njenim oblicima, uzrocima i rizicima) sa posebnim fokusom na prosjačenje i vrbovanje djece putem interneta od strane brojnih predatora. Projektom će se doprinijeti borbi protiv kršenja i zloupotrebe  dječjih prava u HNK/Ž.