Projekt “Majke i kćeri”

Mjesto održavanjaCijela BiH
ParticipantiŽene i djevojčice iz BiH
PodrškaOrganizacija SANCHILD

Projekt "Majke i kćeri"

Pilot projekat Majke i kćeri je realizovan u okviru Harmony projekata koji su se organizovali širom Bosne i Hercegovine, a koje je finansirala nevladina organizacija SANCHILD.

Ideja je pokrenuta od strane aktivistice Edise Demić, koja je istraživala dosadašnja iskustva u svijetu o sličnim programima. Ovaj program za majke i kćerke je prvi koji je realizovan u regionu. Program je trajao tri dana u okviru koga su organizovane radionice za promoviranje zdrave komunikacije između majki i kćeri kako bi se razbili rodni stereotipi, prekinuli ciklusi nasilja, osnažile žene da se izraze i govore bez straha. U programu je učestvovalo osam parova majki i kćerki.

Komentari učesnica:

“Do sada nisam razmišljala o tome, ali tek sada vidim koliko smo slične (moja kćerka i ja), što znači da je sve ono što sam joj pričala je sve ove godine upijala.“

„Uvijek sam od djece sakrivala kako se zapravo osjećam, dobila sam šećer i nikada nisam htjela da moja djece primjete da nisam dobro.“

Komentari jedne od kćerki: „Uvijek sam nekako sakrivala emocije, posebno od mame, a sada vidim da to nije dobro i da je puno lakše kada se podijeli nakon čega dobijem potrebnu podršku“

Natpis na jednom od pisama: „Mojoj mami, najvažnijem stvorenju na svijetu“

U trenutku dok je jedna od kćeri izlagala, jedna od majki joj je dobacila „majkava“, jer ju je svojim izlaganjem podsjetila na njenu majku.

U radu sa majkama i kćerima se pojavila velika količina emocija  koja je izašla na površinu, potisnute emocije, sve majke su u svom životu ulogu majke predstavljale kao jednu snažnu figuru koja može sve i kojoj ništa nije potrebno. Majka služi da bi udovoljila drugima. – komentari voditeljica radionice.