Snaga je u tebi!

MjestoGrad Mostar
Participanti25 žena različite dobi
PodrškaFondacija Sanchild

Projekt “Snaga je u tebi!” je proveden u saradnji sa Fondacijom Sunchild je bio od velikog značaja za žene i devojke koje su suočene sa brojnim životnim problemima i izazovima, poput raznih oblika nasilja, sagorijevanja na poslu, nerazumevanja u radnom i porodičnom okruženju.

Realizacija ovog projekta je doprinijela psihičkoj i fizičkoj ravnoteži i djevojčica i žena, s ciljem postizanja skladnog života. U projekt je bilo direktno uključeno 25 žena različite dobi, kao i različitog socioekonomskog i obrazovnog statusa sa područja Grada Mostara. Kroz tematske sesije žene i djevojčice su podstaknuti da se brinu o sebi i da savladaju i podignu nivo kako emocionalne tako i socijalne inteligencije.

Ovaj projekt doprinio je isticanju i prepoznavanju uloge žene, te je potaknuo žene da preuzmu aktivnu ulogu u procesima koji vode ka poboljšanju uslova života u sredinama u kojima žive. Razmjena znanja i iskustava kroz solidarne kanale komunikacije doprinijela je osjećaju prihvaćenosti i solidarnosti među ženama. projekt je realiziran u 2022. godini.