Projekt “Usudi se, pokreni se!”

MjestoGrad Mostar
ParticipantiŽene i djevojke grada Mostara
PodrškaEvropska Unija (EU)

Projekt "Usudi se, pokreni se!"

Projekt “Usudi se, pokreni se! je realiziran u okviru projekta “Razvoj programa obuke za članove/članice opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini“ (2021-2022) koji finansira Evropska Unija, a implementiraju ga Udruženje građana Nešto Više i Amica Educa u saradnji sa Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centar Vlade RS.

Glavni cilj projekta bilo je osnaživanje žena i djevojaka da se aktivno uključe u procese donošenja odluka na lokalnom nivou i da kroz  djelovanje u svojim sredinama postanu braniteljke ženskih ljudskih prava u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. U toku projekta provedene su dvije radionice za 30 učenica. Radilo se o inovativnim i posebno osmišljenim radionicama.

U okviru projekta održana je i panel diskusija s cilje da se prisutni upoznaju sa inicijativom za funkcionisanje kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći. Nakon održane panel diskusije inicijativa je upućena prema Gradskom vijeću Grada Mostara, odnosno prema Gradonačelniku Grada Mostara koji će dalje incijativu uputiti prema Vladi HNK i Skupštini HNK. Projekt je realiziran u 2022. godini.