On my own – Neću štelu Vol II

MjestoGrad Mostar
ParticipantiMladi grada Mostara
PodrškaFondacija Otvoreno Društvo

On my own - Neću štelu Vol II

Projektom  “On my own- Neću štelu  Vol II ”  ima se  za cilj doprinijeti smanjenju korupcije u bh društvu i jačanju učešća građana u borbi protiv korupcije. Poseban akcenat se stavlja na umjetnički aktivizam i ekološku osviještenost građana, kao i doprinos mladi u borbi protiv korupcije. 

Putem  umjetnosti i direktnim  radom na terenu doprinositi će se podizanju  svijesti građana o  postojanju  problema korupcije u društvu kao i bazirati se na ohrabrivanju i pružanju podrške građanima da lično poduzmu i uključe  se u akcije koje će rezultirati borbom protiv potencijalne ili dokazane korupcije, zloupotreba  položaja od strane nadležnih vlasti i pojedinaca u institucijama, neodgovornog ponašanja vršilaca  javnih funkcija, predstavnika vlasti, nepoštivanja zakonskih procedura ili drugih javnih politika,  nezakonitog i neodgovornog trošenja javnih resursa, zagovaranja za donošenje nedostajućih  politika koje će smanjiti prostor za korupciju i sl.

U proteklom periodu Edisa Demić  kao učesnica projekta Regional Creative Hube uz podršku FOD provodila je brojne aktivnosti u Mostaru i tako  po prvi put doprinijela da  umjetnost služi kao sredstvo za borbu protiv korupcije. Sve provedene aktivnosti se mogu pronaći na web stranici www.necustelu.ba i www.dignitet.ba

 

Aktivizam koji dotice ljudska srca_web