Može i drugačije, znamo kako

MjestoGrad Mostar
Participanti100 direktnih sudionica s područja Hercegovine
PodrškaEkumenska inicijativa žena Hrvatska

Može i drugačije, znamo kako

Projekat “Može i drugačije, znamo kako”  podržan od strane Ekumenske inicijative žena Hrvatska.

 

Navedeni projekt je imao za cilj putem provedbe četiri jednodnevna treninga pružiti podršku u prevenciji, prepoznavanju i savladavanju stresa i burnout-a. Program treninga  je pripremljen  za 100 direktnih sudionica s područja Hercegovine. Provedba istraživanja među direktnim korisnicima projekta doprinjela je sagledavanje situacije na terenu, a  statistički pokazatelji poslužili su Udruženju Dignitet  kao uporište i polazna osnova za pripremu strategije u oblasti prevencije i prevazilaženja stresa.

 

Projektom se pružila podrška i ukazalo se  na mehanizme zaštite  ženama da poboljšaju  svoj položaj u društvu. U okviru navedenog projekta građanima je pružena i savjetodavna i pravna pomoć. Projekt je realiziran u 2022. godini.