Odrastanje u sigurnom okruženju

MjestoCentar za kulturu Mostar
ParticipantiUčenici osnovnih i srednjih škola
PodrškaFederalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Odrastanje u sigurnom okruženju

U cilju smanjivanja broja zlostavljanja djece Udruženje „Dignitet“ je uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke provelo projekt pod nazivom „Odrastanje u sigurnom okruženju“. Tokom provedbe projekta doprinijelo se borbi protiv zlostavljanja djece u HNK/Ž,  posebno se radilo na podizanju svijesti kod šire javnosti o važnosti prijavljivanja slučajeva zlostavljanja djece.

Oko 330 djece i mladih učenika osnovnih i srednjih škola bilo je  direktno uključeni u program prevencije i edukacije sa ciljem upoznavanja i prepoznavanja svih prisutnih oblika zlostavljanja djece. Ciljna grupa je, kroz planski osmišljene i uzrastu djece i mladih prilagođene programe, osnažena da prepozna i  prijavi slučajeve zlostavljanja djece prvenstveno na području implementacije projekta. 


U sklopu projekta provedeno je istraživanje na uzorku od 181 učenika/učenice  na osnovu kojeg  je Udruženje dobilo zvanične statističke podatake o najprisutnijim vrstama zlostavljanja djece u BH društvu, izloženosti djece i mladih na internetu od sadržaja koji nisu prilagođeni psihičko-fizičkom razvoju mlade osobe. Istrazivanje je zvanično predstavljeno BH javnosti dana 21.12.2021. godine u Centru za kulturu Mostar. U okviru projekta Udruženje je organizirati promociju knjige “Život s crnim psom” koja je imala za cilj podizanje svijesti javnosti u borbi protiv porodičnog nasilja. projekt je realiziran u 2021. godini.