Predstavljanje Evaluacije provedbe Strategije suprotstavljanju trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020-2023

Direktorica Udruženja “Dignitet” Edisa Demić sudjelovala je na rezentaciji Izvještaja o učincima provođenja Strategije i preporuka koje su proizašle iz istog. Prezentacija je održana 14.09.2023. godine u Hotelu HILLSU.

Strateškim ciljem 1.2. Akcionog plana institucija Bosne i Hercegovine za provođenje Strategije suprostavljanja trgovini ljudima 2020 – 2023 planirano je provođenje monitoringa i evaluacije Strategije i Akcionog plana, dok je aktivnost 1.2.7. predvidjela obavezu provođenje evaluacije i sačinjavanje izvještaj o učincima provođenja Strategije, a kako bi se na osnovu dobijenog nalaza moglo započeti sa radom na izradi nove strategije iz oblasti suprostavljanja trgovini ljudima za naredni četvorogodišnji period.

Uz pomoć i podršku Programa podrške zaštiti ljudskih prava u BiH USAID/INSPIRE odabrana je konsultantska kuća CEDES iz Sarajeva. Proteklih par mjeseci njihov zadatak je bio da provedu proces evaluacije Strategije i da sačine Izvještaj o učincima provođenja Strategije sa preporukama.

Related Posts