Učešće na Međunarodnoj radnoj grupi o rodnoj ravnopravnosti

Dana 15.09.2023. godine održana je posebna sesija Međunarodne radne grupe o rodnoj ravnopravnosti, kojom ko-predsjedavaju UN Women i Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, okupila je širok spektar vladinih institucija, međunarodne zajednice, nevladinih organizacija, i bila prilika za diskusiju o urađenim ili predstojećim koracima u oblasti prevencije femicida.
Na navedenom sastanaku predstavnica Udruženje Dignitet Edisa Demic i predstavnica JaBiHEU Samra Luckin predstavile su projekat Unapređenje pravne i društvene matrice u sprečavanju femicida i rodno zasnovanog nasilja nad ženama u BiH, projekat podržan od strane Evropska unija u Bosni i Hercegovini.
United Nations in BiH Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH/MoD&AF of BiH Udruženje Dignitet Fondacija Udružene žene Fondacija Lara Fondacija lokalne demokratije Udruženje “Žena BiH” Mostar Vijeće Evrope – Ured u Sarajevu OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina Embassy of Italy in Bosnia and Herzegovina Evropska unija u Bosni i Hercegovini Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini UNFPA Bosnia and Herzegovina UNICEF Bosna i Hercegovina Embassy of the Netherlands in Bosnia and Herzegovina World Bank Bosnia and Herzegovina

Related Posts