Održan sastanak sa ministrom Karanovićem u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK

Dana 25.07. 2024. održan sastanak sa ministrom Karanovićem u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK, na kojem smo predstavili Inicijativu „Pravo na pravnu pomoć – Mostar“, usmjerenu na unapređenje rada Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći HNK.

Na sastanku su sudjelovale Edisa Demić, predstavnica Udruženja za edukaciju i razvoj „Dignitet“, Enisa Maksumić, predstavnica Udruženja „Žena BIH“, i Gordana Aničić, predstavnica Nansen dijalog centra „NDC Mostar“.
Ministar Karanović je izrazio podršku i istakao važnost realizacije ove inicijative. Radujemo se nastavku saradnje i zajedničkom radu na ostvarivanju jednakog pristupa pravdi za sve građane. Inicijativa, pokrenuta kroz PRAGG projekat „Proaktivni građani i građanke“, ima za cilj osigurati dostupnost besplatne pravne pomoći svim građanima HNK, posebno onima kojima je najpotrebnija.

Related Posts