Konferencija u sklopu projekta „Unaprjeđenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH“

Preko stotinu učesnika/ca, predstavnika/ca organizacija civilnog društva, ministarstava, pravosuđa, policijskih agencija, centara za socijalni rad, akademske zajednice, stručnjaka/inja, aktivista/ica, iz svih krajeva prisustvovalo je skupu pod nazivom „Unaprjeđenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH“ u organizaciji udruženja JaBiHEU i Udruženja Dignitet, u okviru istoimenog projekta kojeg finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini.
Predstavnice udruženja JaBiHEU i Dignitet, Lara Sutović i Edisa Demić istakle su veliku zainteresovanost, razumijevanje i podršku projektu organizacija koje se bave pravima žena, institucija i međunarodnih organizacija.
Ajša Adrović – Bešlagić, program menadžerica u BiH: “Žene doživljavaju nasilje svugdje i nigdje nisu sigurne čak ni u svojim domovima. Nasilje se dešava na poslu, u školi, fakultetu. Sve češće žene su žrtve nasilja na internetu. Posebno je zabrinjavajuća banalizacija seksističkog govora mržnje ne samo na internetu nego u javnom diskursu. Nulti nivo tolerancije na nasilje nad ženama je neophodan. Jer svaka treća žena u je bila žrtva nasilja u nekom momentu svog života, a samo mali broj oko 5 % prijavi nasilje.
Povod skupa je objavljivanje studije “Unaprjeđenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH” koju je jedan od autora prof.dr. Denis Pajić okarakterisao kao akademski doprinos ovoj problematici u kojoj su po prvi put obznanjeni empirijski rezultati istraživanja koji u fokus stavljaju femicid kao namjerno ubistvo žene, ali i ponuđen pregled komparativnih rješenja u vezi sa njegovim inkriminiranjem u krivičnim zakonima.
Na skupu se razgovaralo i o temama
„Sistemski odgovor na femicid relevantnih institucija u BiH“
„Uloga medija, nevladinih organizacija i akademske zajednice u sprječavanju rodno zasnovanog nasilja nad ženama“
Kratko dio istrazivanja o femicidu 2023.

Mediji o događaju:

Related Posts