Antikorupcijski forenzički lab za mlade u lokalnim zajednicama

Saopštenje za medije
Antikorupcijski forenzički lab za mlade u lokalnim zajednicama – Okrugli sto
12. juni, Hotel Evropa Sarajevo

Preko 200 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine učestvovalo je u edukativnim radionicima koje su održane u okviru projekta “Antikorupcijski forenzički lab za mlade u lokalnim zajednicama” kojeg finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, a implementira udruženje „ Ja bih u EU„. Mladi su identificirali niz aktivnosti i preporuka koje trebaju realizirati jedinice lokalnih zajednica da bi se prevenirala korupcija u postupcima izdavanja saglasnosti i dozvola u građenju i prilikom postupaka zapošljavanja.

Cilj projekta je bio da se osnaže mladi u lokalnim zajednicama da samostalno prepoznaju koruptivne rizike i da aktivno učestvuju u otkrivanju i prevenciji korupcije u svojim lokalnim zajednicama. S time u vezi mladi su na okruglom stolu predstavili inicijative koje će podnijeti nadležnim donosiocima odluka.

Set zagovaračkih inicijativa mladih u sprečavanju korupcije u postupcima izdavanja saglasnosti i dozvola prilikom građenja u jedinicama lokalnih zajednica se odnosi na sljedeće:
• Da jedinice lokalne zajednice proaktivno i sistemski iniciraju usvajanja prostorno planske dokumentacije i usvoje i ažuriraju prostorno plansku dokumentaciju
• Da jedinice lokalne zajednice prilikom izrade prostorno-planskih dokumenata provode proaktivne javne konsultacije
• Da jedinice lokalne zajednice osiguraju da nadležne inspekcije jedinica lokalnih zajednica imaju aktivnu ulogu prilikom izrade prostorne-planske dokumentacije.
• Da se prilikom izdavanja urbanističkih i građevinskih dozvola osiguraju standardi transparentnosti i objektivnosti
• Da jedinice lokalne zajednice moraju osigurati da nadzor nad građenjem se uvijek provodi od strane stručnog lica, na osnovu pravila struke te sa ciljem eliminisanja eventualnih nepravilnosti i odstupanja. Jedinica lokalne samouprave treba da uvijek osigura da se tehnički prijem vrši isključivo u skladu sa projektnom dokumentacijom i pravilima struke.
• Jedinice lokalne samouprave obavezno upućuju stranke o pravnom lijeku na odluke o izdavanju saglasnosti i dozvola
• Jedinice lokalne samouprave trebaju da proaktivno osiguravaju otvorene komunikacijske kanale pravnim i fizičkim licima za prijave nepravilnosti, odnosno za prijavu kršenje propisa o izdavanju saglasnosti i dozvola.
Anđela Kodžo, učesnica projekta istakla je : „ Jako je važno da se svi zajedno angažujemo i podignemo svijest o borbi protiv korupcije koja je ključna za izgradnju pravednijeg i transparentnijeg društva za sve nas“.
Na okruglom stolu govorio je Nermin Kadribašić, antikorupcijski stručnjak, koji je naglasio da postoji svijest o korupciji među mladima i spremnost za borbu protiv iste: „Mladi koji su učestvovali u ovom projektu su velikim dijelom kapacitirani da prepoznaju uzorke i posljedice korupcije posebno na lokalnom nivou. Pored toga su upoznati sa načinima kako da reaguju ukoliko uoče korupciju, kako da ne postanu žrtve korupcijskog ponašanja te kako i kome da prijave korupciju. Na koncu mladi koji su učestvovali na projektu su izradili sjajnu sveobuhvatnu inicijativu za donosioce odluka kako da spriječe i suzbiju korupciju u postupcima izdavanja dozvola i saglasnosti u građenju i postupcima zapošljavanja. Implementacijom inicijative od strane lokalnih zajednica bi se značajno doprinijelo sprečavanju korupcije u ovim segmentima“.

Aida Brdar, stručnjakinja za mlade, predstavila je rezultate projekta koji pokazuju da su edukativne radionice doprinjele razumijevanju različitih oblika korupcije.

„ Rezultat postignut kroz projekat Antikoprupcijski forenzički Lab dokaz je koliki kapacitet nose mladi ljudi iz BiH. Kroz 5 radionica održanih u 5 gradova, mladi srednjoškolci i studenti su uspjeli usvojiti konkretna znanja o pojavnim oblicima, posljedicama korupcije te kreirati prijedloge za sprječavanje i suzbijanje korupcije. Čuli smo sjajne ideje od mladih i konkretne planove za djelovanje na ovom polju u njihovim lokalnim zajednicama“., istakla je Brdar.
Mladima se obratio i Aladin Abdagić, predstavnik Centra za istraživačko novinarstvo, koji je dao svoj osvrt na istraživanja slučajeva korupcije iz prakse.

Related Posts