Tag

Femicid
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava održana online edukacija i predstavljen sažetak Preporuka i Smjernica za unapređenje pravne i društvene matrice radi prevencije femicida i rodno zasnovanog nasilja. Kroz teoriju i praktične primjere, sutkinje su odgovorile na brojna pitanja, uključujući i ona o potrebi uvođenja femicida kao novog kaznenog djela. Istakle su da žene i djevojčice...
Read More
Obuku pod nazivom “Obrada slučajeva pokušaja ubistva”, a koja tema je od izuzetne važnosti u vremenu kada je femicid sve češća pojava u našem društvu, održale su sutkinje dr.sc. Katica Artuković i mr. Lejla Konjić Dragović. “Potrebno je istovremeno raditi kako na prevenciji femicida, tako i na edukaciji i samih građana/ki, koji mogu prijaviti nasilje...
Read More
Danas je održan vrlo važan sastanak sastanak između udruženja JaBiHEU i Dignitet sa Agencijom za ravnopravnost spolova u BiH. Sastanak je održan u prostorijama Agencije za ravnopravnost spolova BiH. Edisa Demić i Lara Subašić predstavile su projekat kao i nadolazeće aktivnosti u okviru istog. Cilj ovog projekta jeste zalaganje za promjenu kulturne i društvene matrice...
Read More
Udruženje Ja bih u EU iz Sarajeva, u partnerstvu sa Udruženjem za edukaciju i razvoj “Dignitet” iz Mostara provodi projekt pod nazivom „Unapređenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH“. Projekat se provodi uz finansijsku podršku Evropske unije na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu od januara 2023. godine...
Read More