Održan prvi inicijalni sastanak sa ciljem predstavljanja projekta i istraživanja.

Udruženje Ja bih u EU iz Sarajeva, u partnerstvu sa Udruženjem za edukaciju i razvoj “Dignitet” iz Mostara provodi projekt pod nazivom „Unapređenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH“. Projekat se provodi uz finansijsku podršku Evropske unije na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu od januara 2023. godine do decembra 2025. godine.

U petak 23.06.2023. sa početkom u 10.30 sati održan je prvi inicijalni sastanak na kojem su predstavljene projektne aktivnosti i desk analia koju su uradili prof.dr Gorana Mlinarević i prof.dr Denis Pajić.

Na sastanku su bili prisutni predstavnici Udruženje žena sudija BiH, Udruženja tužitelja FBIH, Udruženja “Vrba”, Udruženja “Orhideja” Stolac, Udruženja “Eko-Eho” Banjaluka, Udruženja “Agora” Tuzla, Centra za ljudska prava Mostar i predstavnica MFS. EMMAUSA Sarajevo.

Cilj ovog projekta jeste zalaganje za promjenu kulturne i društvene matrice rodno zasnovanog nasilja, izmjene i dopune zakona sa posebnim fokusom na femicid (prepoznavanje, fenomenologija, definicija) i za promjenu pravne prakse. Projekt obuhvata niz aktivnosti koje su usmjerene na žene i muškarce (djevojčice i dječake kao važne potkategorije), institucije, pravosuđe, prosvjetne radnike, medije i javnost, sa fokusom na ključne preduslove za eliminaciju femicida kao što su: jačanje položaja žena u društvu, obrazovanje i rad, etičko izvještavanje u medijima za podizanje svijesti javnosti i zagovaračke aktivnosti u institucijama i pravosuđu.

Evidentna je potreba za intenzivnijim uključenjem nevladinog sektora, institucija, pravosuđa, medija i javnosti u cilju spriječavanja i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja sa fokusom na femicid.

Related Posts