UDRUŽENJE “DIGNITET” JE POUZDAN PARTNER

Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet” prošlo je kroz proces procjene organizacijskih kapaciteta Instituta za razvoj mladih KULT te na osnovu detaljne analize dana 19.07. 2023. godine u prostorijama Udruženja je dodjeljen indeks organizacijskog razvoja 2,13 na osnovu čega je Udruženje steklo status POUZDAN PARTNER.

Certifikat vrijedi tri godine od 11.07.2023 do 11.07.2026 godine.

Udruženje se zahvaljuje Institutu, ovaj proces za samo Udruženju je od velikog značaja sve navedeno je i doprinjeo da “Dignitet” bude prepoznatljiva organizacija na polju svog djelovanja. Institut je kroz čitav jednogodišnji proces pružao savjetodavnu podršku Udruženju. Podrška je uključivala aktivno učešće organizacije i dugoročno usmjeravanje od strane Instituta u izradi strateških i razvojnih dokumenata, politika, procedura i njihove primjene u praksi.

Jačanje organizacijskih kapaciteta odnosi se na proces povećanja sposobnosti organizacije da postigne svoje ciljeve na efikasan način.

KULT/POK® i KULT/POP® su certificirani programi, propraćeni trogodišnjim indeksom razvoja kapaciteta i performansi. Razvojni metodološki pristup u radu sa organizacijama, osim procjene kapaciteta i performansi, uključuje različite vrste obuka, individualno i grupo mentorstvo, savjetovanje u različitim oblastima, umrežavanje i povezivanje, te druge različite elemente podrške.

KULT/POK® je online alat za samoprocjenu i procjenu organizacijskih kapaciteta, koji kroz različite kategorije i indikatore služi za procjenu organizacijskih kapaciteta.

KULT/ POK® čine tri faze:
(I) faza – podrazumijeva samoprocjenu i kroz nju organizacije prolaze samostalno,
(II) faza – podrazumijeva verifikaciju, gdje organizacije prilažu dokumentaciju kojom dokazuju i obrazlažu svoje ocjene iz prve faze i
(III) faza – podrazumijeva procjenu, gdje Institutova komisija pregleda, analizira i verificira dostavljenu dokumentaciju, što služi kao osnova za pripremu specifičnih preporuka i planova/strategija za jačanje kapaciteta, kreiranih za tu organizaciju.

Related Posts