Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava održana online edukacija i predstavljen sažetak Preporuka i Smjernica za unapređenje pravne i društvene matrice radi prevencije femicida i rodno zasnovanog nasilja.
Kroz teoriju i praktične primjere, sutkinje su odgovorile na brojna pitanja, uključujući i ona o potrebi uvođenja femicida kao novog kaznenog djela. Istakle su da žene i djevojčice čine ranjivu kategoriju koja zaslužuje posebnu zaštitu. Sutkinja Jukić naglasila je da je femicid rodno zasnovano ubistvo motivirano osjećajem nadmoći nad ženama, gdje počinitelj smatra da raspolaže životom žene i ima pravo ubiti je.

Na pitanje može li se spriječiti učestalost ovih pojava, sutkinja Jukić odgovara potvrdno, ističući potrebu za edukacijom djece i mladih te informiranjem putem medija o ponašanju nasilnika prije nego što žrtvu uvuku u “smrtonosni zagrljaj”. Učesnici su također izrazili zabrinutost zbog čestog predstavljanja femicida kao izoliranog incidenta u javnosti.

Sutkinja Ćosić govorila je o drugom problemu- trgovina ljudima, koji isto tako zahtijeva sveobuhvatnu borbu. Istakla je da trgovina ljudima predstavlja savremeni oblik ropstva i kršenje osnovnih ljudskih prava. Razlozi za trgovinu ljudima su mnogobrojni, uključujući ekonomske faktore poput siromaštva i nezaposlenosti. Borba protiv trgovine ljudima zahtijeva koordinirane napore na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, s pojačanom pravnom regulativom i podrškom žrtvama.

U diskusiji su učesnici dijelili svoja iskustva u radu, zaključujući da je nasilje nad ženama, posebno u porodici, duboko ukorijenjen društveni problem u Bosni i Hercegovini.

Pored ove edukacije, u okviru projekta održana su još tri na kojima je sudjelovalo preko 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine što govori o velikom interesu predstavnika institucija i civilnog sektora da učestvuju u procesima i utiču na na društveno okruženje stvaranjem održivih promjena koje će poboljšati zaštitu žena, podići svijest te promovisati dugoročnu prevenciju nasilja.

Važnost ovih online predavanja leži u njihovoj sposobnosti da mobiliziraju stručnost, potiču dijalog, te inspiriraju konkretne akcije usmjerene ka stvaranju društva bez rodno zasnovanog nasilja.

Također povodom 10. decembra, Dana ljudskih prava, pored online edukacije, udruženja JaBiHEU i Dignitet objavile su sažetak Preporuka i Smjernica za unapređenje pravne i društvene matrice radi prevencije femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH. Puni tekst će biti objavljen na Digitalnoj klinici u narednim danima.

#NijednaZenaZrtvaNasilja
JaBiHEU
Udruženje Dignitet
Finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini

Related Posts