Category

Blog
U okviru projekta “Zakon i ja” održana su tri sastanak u period od 22-24.maja 2023. godine sa predstavnicima  srednjih škola, predstavnici Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta HNK, predstavnici omladinskih udruženja i predstavnici Grada Mostara. Izuzetno smo zadovoljni odazivom i volji koju su naši partneri pokazali kroz posljednja tri dana. Došli smo do zanimljivih ideja...
Read More
Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ iz Mostara u partnerstvu sa Vijećem mladih Grada Mostara počinje realizaciju projekta pod nazivom “Zakon i ja”. Cilj projekta jeste aktiviranje i animiranje mladih osoba sa fokusom na upoznavanje mladih sa njihovim pravima i obavezama sadržanim u Zakonu o mladima koji je usvojen na nivou Federacije BiH, a kako...
Read More
Udruženje Dignitet je zajedno sa Vijećem mladih Grada Mostara organiziralo i realiziralo press-konferenciju u svrhu prezentiranja rezultata projekta koje uključuje i istraživanje. https://fena.ba/article/1525870/mehic-niska-placa-nemogucnost-bavljenja-zeljenim-poslom-te-korupcija-najveci-problemi-mladih Istraživanje se vršilo u periodu od 6 mjeseci na uzorku od 618 ispitanika – većinski srednjoškolaca. Istraživanje je pokazalo kako su mladi smatraju da nepotizam i korupcija ugrožavaju njihovu budućnost. Također, pokazalo je...
Read More
Jutarnja kiša je doprinjela da se pomjeri planirana utrka, ali ne i program koji su učenici UWC pripremili povodom današnjeg dana. U jutarnjem djelu  programa “24 Hour Race” predstavnice Digniteta,  Edisa Demić, Ella Ljubić i Tea Pandža predstavile su rad Udruženja i približili prisutnim problem trgovine ljudima u BiH. Trgovina ljudima  prvenstveno je kriminalna aktivnost,...
Read More
Danas je Udruženje “Dignitet” realiziralo tri predavanja za učenike i učenice VIII I IX razreda Osnovne škole A.B. Šimića. Sveukupno na predavanjima je sudjelovalo 86 učenika, 42 dječaka i 44 djevojčice. Predavanja su održana u sklopu projekta pod nazivom “Savremeno djetinjstvo, zaštita i promocija dječjih prava”. Projekat podržava Ministarstvo zdravstva rada i socijalne skrbi HNK-a...
Read More
U organizaciji Koledža ujedinjenog svijeta u Mostaru (UWC Mostar) u subotu, 1. aprila, bit će održana 12-satna utrka u okviru projekta “24h Race”, koja ima za cilj pružanje podrške u borbi protiv trgovine ljudima. Utrka će se održati na Španjolskom trgu u Mostaru i trajat će od 8 do 20 sati. Pozivamo male i velike,...
Read More
U toku marta,  naše Udruženje je posjetila Selma Šljivo, predstavnica Instituta za mlade KULT. Institut za razvoj mladih KULT predano  doprinosi pozitivnom  razvoju  Udruženje “Dignitet”  u pogledu  unaprjeđenja organizacijskih  kapaciteta. Nakon prve analize procjenu organizacijskih kapaciteta  u kojoj je  Udruženje dobilo jasne smjernice za daljnje djelovanje, strateška planiranja i vlastiti razvoj u toku ove godine...
Read More
TERMS OF REFERENCE POSITION: DESIGNER CONTRACT NO: 2022/441-344 Advancing the Legal and Social Matrix to prevent Femicide and Gender-based Violence in Bosnia and Herzegovina CONTRACTING AUTHORITY EUROPEAN COMMISSION https://www.jabiheu.ba/bs/call-for-proposal-designer-for-the-project-advancing-the-legal-and-social-matrix-to-prevent-femicide-and-gender-based-violence-in-bih?fbclid=IwAR2lGYhJYc10Roycv31VdD3n5TewqEl14jBcxlaoFNj-9CYmXx-dFUJdZuQ BACKGROUND Violence against women in Bosnia and Herzegovina (BiH) is widespread, but often goes unnoticed until the final iteration – murder. Although there are legal measures...
Read More
Udruženje Dignitet i Vijeće mladih Grada Mostara počinju sa provedbom novog projekta pod nazivom “Zakon i ja”. Na osnovu dosadašnjeg rada i istraživanja Udruženja “Dignitet” i Vijeća mladih Grada Mostara (VMGM) došlo je  do zaključka da je prijeko potrebno mladima Mostara približiti  Zakona o mladima FBIH.  Cilj projekta jeste aktiviranje i animiranje mladih osoba sa...
Read More
Cilj ovog projekta jeste zalaganje za promjenu kulturne i socijalne matrice RN-a, izmjene i dopune zakona sa posebnim fokusom na femicid (prepoznavanje, fenomenologija, definicija) i za promjenu pravne prakse. Projekt obuhvata niz aktivnosti koje su usmjerene na žene i muškarce (djevojčice i dječaci kao važne potkategorije), institucije, pravosuđe, prosvjetne radnike, medije i javnost, sa fokusom...
Read More
1 2 3 15