Udruženje Dignitet na panel diskusiji o zaštiti djece na internetu!

Edisa Demić učestvovala je 29.05.2024. na panel-diskusiji “Djeca i internet – granice i pravila korišćenja” u Mostaru, organizovanoj u sklopu kampanje “Ne zatvarajmo oči! Zaštitimo djecu na internetu” koju provodi kompanija m:tel.
Edisa Demić je istakla važnost društvene podrške i odgovornog roditeljstva za stvaranje sigurnijeg online okruženja za djecu. Naglasila je da prevencija treba postati stil življenja.
Panel je okupio stručnjake koji su raspravljali o rizicima i izazovima s kojima se djeca suočavaju na internetu, pružajući važne uvide i preporuke.

U današnjem digitalnom dobu, internet je postao neizostavan dio života svih nas. Međutim, sa svim prednostima koje pruža, internet nosi i određene rizike, posebno kada su u pitanju djeca. U sklopu društveno odgovorne kampanje „Ne zatvarajmo oči! Zaštitimo djecu na internetu“, kompanija m:tel je u Mostaru organizovala panel-diskusiju na temu „Djeca i internet – granice i pravila korišćenja“. Ova važna inicijativa ima za cilj podizanje svijesti o rizicima s kojima se djeca suočavaju na internetu te promovisanje odgovornog i sigurnog korišćenja digitalnih tehnologija.

Panel-diskusija je i ovog puta okupila ugledne stručnjake koji su iz različitih perspektiva obogatili diskusiju i doprinijeli dubljem razumijevanju problema, pored Edise Demić na panelu su još govorili:

Kemal Maksumić, tužilac kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, istakao je da je djecu neophodno zaštititi od raznih oblika online nasilja, zlostavljanja i iskorištavanja te poručio da zakonodavstvo treba da prati brz tehnološki razvoj i prilagodi se novim izazovima kako bi se osigurala sigurnost najmlađih na internetu. „Zlo se ne dešava ‘tamo negdje’. Svi se moramo uključiti u rješavanje problema, roditelji prvenstveno edukujući sebe, a onda i svoju djecu“, poručio je Maksumić.

Maja Kovačević, psiholog i savjetnica Plavog telefona koji je pored UNICEF-a jedan od partnera u kampanji koju sprovodi m:tel, naglasila je da je važno razumjeti psiho-socijalne aspekte online ponašanja djece. „Internet može biti prostor za izražavanje, učenje i povezivanje, ali isto tako može biti izvor stresa, anksioznosti i niskog samopouzdanja. Roditelji i nastavnici treba da budu svjesni uticaja koje internet ima na mentalno zdravlje djece i da im pruže podršku i savjete kako bi se nosili sa online izazovima”, istakla je Kovačević.

U zaključku, panelisti su se složili da su edukacija, podrška i saradnja ključni faktori u ostvarivanju cilja za bezbjedno online okruženje.

Hvala kompaniji M:mtelbh na ovoj važnoj inicijativi! Udruženje Dignitet nastavit će raditi na podizanju svijesti i zaštiti naših najmlađih u digitalnom svijetu.

Related Posts