Radni sastanak u vezi s krivičnim zakonima i potrebi uvođenja femicida

Na poziv TPO fondacije predstavnica Udruženja Dignitet Edisa Demić je jučer (u ponedjeljak, 3. juna 2024.) sudjelovala na sastanku na kojem su bile predstavnice nevladinih organizacija: Fondacije LARA iz Bijeljine, Udruženja Ja bih EU, Fondacije CURE, Medice iz Zenice i Sarajevskog otvorenog centra, koje su predstavile dosadašnji rad svojih organizacija na pitanjima u vezi s krivičnim zakonima (KZ-ima) na kantonalnoj razini te razinama FBiH i Brčko distrikta.
Sastanku su, također, prisustovale_i pravne_i stručnjaci i stručnjakinje.
Susret je prevashodno poslužio za diskusiju o narednim koracima u vezi s prijedlozima za KZ-e i zajedničkom nastupu sedam organizacija prema zakonodavnoj vlasti, kako bi se adresirale alarmantne situacije rodno zasnovanog nasilja kojima svjedočimo u našem društvu, a nasilje u konačnici smanjilo. Edisa Demić je na sastanku predstavila Preporuke i smjernice, koje su rezultat višemjesečnog timskog rada različitih stručnjakinja i stručnjaka iz oblasti rodne ravnopravnosti, krivičnog prava, pravosudnog sistema, kriminalistike i sigurnosti, nastoje predložiti neke od potrebnih sveobuhvatnih intervencija u bosanskohercegovačkom pravnom sistemu kako bi unaprijedili sistem zaštite žena od nasilja i femicida.
Izrada ovih preporuka i smjernica se vodila neophodnošću hitnog djelovanja. Izradi preporuka i smjernica je prethodilo i istraživanje za studiju „Unapređivanje pravne i društvene matrice radi prevencije femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH“ koju je sačinio istraživački tim u sastavu: prof. dr. Denis Pajić i Gorana Mlinarević. Sastanak je organiziran sklopu projekta UNIGEM.

Related Posts