U Nevesinju Provedba Projekat Pod Nazivom „Može I Drugačije, Znamo Kako!“

Dana 22.05. 2022 godine tim Udruženja „Dignitet“ realizira projekat pod nazivom „Može i drugačije, znamo kako!“.
U direktnom radu sa velikim brojem različitih profesija došli smo do povratnih informacija koliko je važno govoriti i raditi sa ženama na temu brige o sebi, postavljanja granica kao i prevencijom sagorijevanja na poslu. Međuljutski odnosi su jedan od najvećih problema sa kojima se u pružanju supervizije i psihoterapije struka susreće.
Fenomen sagorijvanja jeste važan društveni problem savremenog radnog okruženja, usko povezan sa stresom.
Obavljajući različite profesije žene u bh društvu često u konfliktnim situacijama koje zahtjevaju povećanu odgovornost i emocionalno naprezanje, čime se stvara put ka izgaranju.
Mnoge su uslovljene potrebom da se udovolji različitim društvenim, kulturnim i profesionalnim zahtjevima.
Sve navedene činjenice bile su više nego dovoljan motivator za pisanje navedenog projekta, čija realizacija je podržana zahvaljujući finacijskoj pomoći organizacije Ekumenska Inicijativa Žena – EWI
Bez obzira koje su obaveze ili svakodnevni izazovi ispred njih, važno je da žene čuvaju svoje mentalno zdravlje što je ujedno jedna od motivacijskih faktora za realizaciju projekta „Može i drugačije, znamo kako!“, a koje će provoditi naše Udruženje u četiri lokalne zajednice.
 Projektom se želi podići svijest i doprinjeti otkrivanju osnovnih uzročnika stresa, načina za kontrolu i njegovo prevazilaženje.
Zahvaljujemo se na saradnji @udruženje žena Hercegovka.
Više na linku  

Related Posts