Do Boljih Prilika Za Mlade U FBiH

Komisija za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u saradnji i uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT, Westminster fondacijom za demokratiju i Vijećem mladih Federacije BiH organizirala je Tematsku sjednicu o položaju i potrebama mladih u Federaciji BiH, u utorak 24.05.2022. godine u Sarajevu u zgradi Parlamenta Federacije BiH.

Članica Udruženja Adna Žujo i Edisa Demić sudjelovale su na  Tematskoj sjednici Komisije za mlade Parlamenta FBiH u Sarajevu pod nazivom “Do boljih prilika za mlade u FBiH”, na navedenoj Sjednici učestvuju.

Cilj Tematske sjednice jeste da za svaku od oblasti koje će biti razmatrane tokom Sjednice, Komisija donese zaključke i preporuke te ih uputi Predstavničkom domu Parlamenta FBiH na usvajanje i dalje postupanje.

Related Posts