Sastanak o suzbijanju Trgovine Ljudima Sa Međunarodnim Partnerima I Nevladinim Organizacijama

Članica Udruženja “Dignitet” Eldina Nurkić Hodžić sudjelovala je na koordinacionom sastanku o suzbijanju trgovine ljudima sa međunarodnim partnerima i nevladinim organizacijama. Sastanak je organiziran od strane EMMAUS u koordinaciji sa Državnim koordinatorom i Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima BiH.

Na sastanku su razmijenjene informacije o tekućim i planiranim aktivnostima u okviru projekata suzbijanja trgovine ljudima.

Pored navedenog urađena je i analiza nacrta Izvještaja o stanju u oblasti trgovine ljudima i analiza implementaciji Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu.

Udruženje “Dignitet” u protekloj godini kroz brojne aktivnosti doprinjelo je prevenciji trgovine ljudima i djecom. Sve aktivnosti naći će se u navedenom Izvješću Ministarstva sigurnosti BiH.

Sastanak je održan u Sarajevu dana 24.05.2022 godine

Related Posts