Pripreme Povodom Obilježavanja Međunarodnog Dana Mladih U Mostaru.

D

Dana 25.07. u prostorijama Vijeće mladih Grada Mostara održan je radni sastanak u okviru projekta „Misli, uči, odluči i poruči“ Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet” i Vijeće mladih Grada Mostara pripremili su plan povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih u Mostaru.
Projekat će biti realizovan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji financira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Related Posts