Stop Femicidu

Oko 56 žena ubijeno je u BiH u proteklih nekoliko godina. Nijedno ubistvo nije okarakterisano kao femicid. Predviđene kazne za femicid su daleko veće nego kazne za ubistvo.

Za sprečavanje femicida znamo de je neophodno unaprijediti položaj žena u svim oblastima društvenog života, sistematski raditi na dekonstrukciji rodnih stereotipa i predrasuda i izmjeni patrijarhalnih rodnih obrazaca, integrisati rodne perspektive u sve državne politike, promovisati i unaprijediti kulturu rodne ravnopravnosti, kao i sprečavati sve oblike diskriminacije žena.
Udruženja JaBiHEU i Udruženje za edukaciju i razvoj Dignitet pridružuju se inicijativama za usklađivanje zakona i sudske prakse sa Istanbulskom konvencijom.

Related Posts