Potpisan ugovor saradnje i otvaranju produžene kancelarije sa Studentski Hotel Mostar.

Sretni i zahvalni na ukazanom povjerenju od strane Studentski Hotel Mostar.

Dignitet nastavlja da piše pozitivne priče.

Udruženje “Dignitet” osnovano je od strane aktivista sa područja BiH koje imaju dugogodišnje iskustvo u promociji i zaštiti ljudskih/dječjih prava.
Tim udruženje je sastavljen od socijalnih radnika, psihologa, pedagoga, sociologa i drugih profesionalaca koji svojim djelovanjem kroz Udruženje imaju za cilj, a u saradnji s vladinim, nevladinim i profitnim sektorom, kroz edukaciju, informisanje i podizanje svijesti javnosti, realizirati programske ciljeve Udruženja, a koji su u najvećoj mjeri usmjereni ka zaštiti ljudski prava i temeljnih sloboda, obrazovanju, podršci i razvoju ličnosti djece te zaštiti i očuvanje porodice.
Udruženje će od danas imati svoju kancelariju u sklopu Studentskog hotela što će doprinijeti lakšoj organizaciji i realizaciji brojnih projekata.

Related Posts