Projekt „Funkcionalni pristupi za zaštitu dječjih prava“

Udruženje Dignitet organizuje predavanje povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudim. Predavanje će se održati 20.10.2022. godine u velikoj sali Studentskog hotela Mostar.

Trgovina ljudima prvenstveno je kriminalna aktivnost, koja često ima karakteristike organiziranog i prekograničnog kriminaliteta, ali je i ujedno i teško kršenje ljudskih prava zagarantiranih međunarodnim pravom, Ustavom BiH, entitetskim ustavima i Statutom Brčko Distrikta BiH.
U potrazi za boljim životom, lakom zaradom ili, pak, avanturom, veliki broj osoba, mahom žena, postane žrtvom trgovine ljudima.
Prema procjenama UN-a, svake godine u svijetu se trguje sa dva do četiri milijuna ljudi, dok godišnji prihod od trgovine ljudima iznosi između sedam i trinaest milijardi dolara. Prema tome, trgovanje ljudima i ilegalna migracija ostvaruju zaradu kao i trgovanje drogom. Najveći postotak od ukupnog broja žrtava ovog oblika organizovanog kriminala čine mlađe žene i djeca, gotovo osamdeset posto, dok je sedamdeset posto tih žena prodano za
seksualno izrabljivanje. Osim prisilne prostitucije, žrtva se često iskorištava i u svrhe pornografije, prisilnog braka, robovskog rada, prosjačenja, nezakonitog usvajanja, trgovine ljudskim organima… U manjem broju žrtve su i muškarci koji obično završe kao robovi.
Međutim, u Bosni i Hercegovini, Romi su najviše izloženi trgovini ljudima.
Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ provodi projekta pod nazivom „Funkcionalni pristupi za zaštitu dječjih prava“ projekat se provodi uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a. Projektom se želi dati društveni doprinos u borbi protiv zlostavljanja djece i mladih.

Related Posts