„Misli, uči, odluči i poruči“ –

Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet” u partnerstvu sa Vijeće mladih Grada Mostara provodi projekt pod nazivom “Misli, uči, odluči i poruči” kojim ima za cilj doprinijeti pozitivnom razvoju mladih sa područja Grada Mostara tako da se efikasno nose sa zahtjevima i izazovima svakodnevnog života to jeste razvojem psihosocijalnih kompetencija.

Kroz projekt, mladi Grada Mostara i okolnih područja uključeni su u interaktivne, inovativne, edukativne radionice koje su pripremljene kroz dva edukativna modula. Moduli provedeni u periodu od 22-23.10.2022. godine uključuju sljedeće tematske cjeline:
Grupe su podjeljene po modulima.
MODUL 1
1.1. Obrazovanje o zdravim stilovima života
1.2. Razvoj svijesti o zdravom i aktivnom načinu života
1.4. Prevencija ovisnosti
MODUL 2:
2.1. Ja volontiram, pomažem sebi ali i drugima
2.4. Radioica “Zauzmi se za sebe”.
Ukupno 30 mladih prolazi kroz edukacije, radi se paralelno.
#ReLOaD , #EU podržava projekat Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet” pod nazivom „Misli, uči, odluči i poruči“, koji sprovode sa Vijeće mladih Grada Mostara.
Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkansfinansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini a implementira #UNDP.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Related Posts