Day

October 23, 2022
Mladi grada Mostara i okolnih područja uključeni su u interaktivne, inovativne, edukativne radionice koje su pripremljene kroz dva edukativna modula. Moduli provedeni u periodu od 22-23.10.2022. godine uključuju sljedeće tematske cjeline:
Read More
Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet” u partnerstvu sa Vijeće mladih Grada Mostara provodi projekt pod nazivom “Misli, uči, odluči i poruči” kojim ima za cilj doprinijeti pozitivnom razvoju mladih sa područja Grada Mostara tako da se efikasno nose sa zahtjevima i izazovima svakodnevnog života to jeste razvojem psihosocijalnih kompetencija.
Read More