Rolling Out The Manual – Youth With Secondary Trauma In BIH

Udruženje građana „Psiholuminis“ uspješno je realizovao projekat „Rolling out the Manual – Youth with Secondary Trauma in BiH“ u trajanju od tri mjeseca i to u periodu od januara do aprila tekuće 2021. godine a bio je namijenjen stručnjacima pomažućih profesija na području cijele BIH. Projektne aktivnosti uključivale su tromjesečnu obuku za primjenu specifične metodologije u radu sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama. Obuci je pristupilo ukupno 90 profesionalaca.
Među učesnicima bile su i članice Digniteta, Edisa Demić, Aida Kajan, Maja Kajtaz i Zumreta Humo.
Jedna od trenierica na projektu je članica Udruženja Dignitet sistemski porodični psihoterapeut Edita Pajic i kognitivno-bihejvioralni terapeut.
Koncept samog programa odnosio se na bolje razumijevanje traumatskog iskustva i transgeneracijskog prenosa istog na mlađe generacije. Transgeneracijski transfer psihotraume je teoretski mehanizam koji nastoji objasniti uticaj koji osobe s PTSP-om imaju na svoje potomke i klinički fenomen poznat kao sekundarna traumatizacija. Stoga, uključivanje stručnjaka u bolje razumijevanje ovog fenomena i njihovo zalaganje na ovom polju omogućiće mladim osobama širom BIH da promijene pogled na svijet, smanje netoleranciju i predrasude prema pripadnicima drugih etničkih grupa kao i da se osnaže uprkos nepovoljnim roditeljskim životnim iskustvima koji su oblikovali njihovu ličnost.
 
Program edukacije su osmislili eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim psihoterapijskim iskustvom u radu sa ratnim veteranima, izbjeglim i raseljenim licima i osobama sa PTSP: specijalista kliničke psihologije mr Nadežda Savjak sa višegodišnjim iskustvom u radu sa ratnim veteranima i hronično traumatizovanim mladim osobama; dr psiholoških nauka i redovni profesor razvojne psihologije univerziteta u Nišu Tatjana Stefanovic Stanojević, specijalizovana za oblasti emocionalne vezanosti i probleme vezane za traumatska iskustva djece, sa brojnim izdatim stručni publikacijama i knjigama; sistemski porodični psihoterapeut Edita Pajic i kognitivno-bihejvioralni terapeut Vladan Beara, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa ratnim veteranima, autor knjige „Gdje si bio sine moj“ koja se usko bavi pitanjima ratnih trauma i njenim posljedicama.
U program edukacije uključene su Vanja Vukojević i Zorica Railić-Perić, sistemske porodične psihoterapeutkinje koje su učesnicima prenijele svoja iskustva u radu sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama te Nemanja Runić koji je stručnjake osposobio za primjenu testovnom materijala koji je predviđen programom.

Related Posts