RADIONICA ZA MLADE U POSUŠJU

Korupcija je dugotrajan sistemski problem koji narušava vladavinu prava u BiH i prodire u sve sfere društva, te tako gradi okruženje nepovjerenja i sve veći osjećaj bespomoćnosti i ljutnje kod mladih.

“Antikorupcijski forenzički laboratorij za mlade u lokalnoj zajednici“ (Antikorupcijski forenzički LAB) ima za cilj aktivirati mlade i građane u otkrivanju i suzbijanju korupcije na lokalnom nivou. Projekat finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, a implementira Udruženje Ja bih u EU (JaBiHEU).

Projekat okuplja mlade iz raznih dijelova BiH, predstavnike nevladinih organizacija i lokalnih zajednica, istraživačke novinare sa ciljem motivisanja mladih i građana da se aktivnije uključe u odgovor na različite oblike korupcije. Kako bi to uradili potrebno je da saznaju više o dostupnim procedurama i metodama građanskog otpora korupciji, da nauče istraživati i insistirati na transparentnosti i reformama na putu ka Evropskoj uniji.

Radionici u Posušju prethodilo je 5 online interaktivnih sesija na kojima je učestvovalo više od 100 mladih koji su ponovo iskazali svoje interesovanje da se uključe u rješavanje pitanja korupcije u njihovim lokalnim zajednicama.
Edukatori Aida Brdar i Nermin Kadribašić su sa više od 40 srednjoškolaca razgovarali o pojmu korupcije i praktičnim primjerima korupcijskog ponašanja u lokalnim zajednicama, uzrocima i posljedicama korupcije u lokalnim zajednicama i kako se mladi mogu oduprijeti korupcijskom ponašanju, kako i kome prijaviti korupciju.

U prvom dijelu radionice, učesnicima je omogućeno da, kroz diskusiju i hipotetičke primjere od strane edukatora, nauče više o pojmovima korupcije te jasno prepoznaju šta jeste, a šta nije koruptivna radnja ili koruptivno ponašanje.

„Mladi, pokazuju određeno poznavanje korupcije, ali postoje jasni izazovi u razlikovanju pojedinosti, poput nepotizma i sukoba interesa. Stavovi su podeljeni u vezi s pojedinim koruptivnim radnjama. Primjetno je da mladi nisu imali priliku da se educiraju na temu korupcije što su i sami potvrdili.“, istaklo je Nermin Kadribašić, edukator radionice.
Drugi dio radionice bio je baziran na prijedloge incijativa vezane za nezakonite urbanističke dozvole, te nezakonito zapošljavanje kao i poruke mladih upućene nadležnim institucijama.
Lea – Martina Romić, učesnica radionice istakla je: “Ova radionica pokazala se korisnom jer nam je približen problem korupcije koji je dosta zastupljen u našoj okolini, a mi mladi nismo bili dovoljno upućeni kako i na koji način se oduprijeti tom problemu. Nadamo se da će ovakvih radionica biti još više i da će se na taj način podići svijest mladih”.

Detalje o samom projektu možete pronaći na web stranici Udruženja Ja bih u EU https://www.jabiheu.ba/

Related Posts