Međuinstitucionalna saradnja u sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici

Četvrti po redu trening održan je 29.04.2024. godine u Mostaru.
Na treningu su sudjelovale predstavnici Tužilaštva HNK, Centra za socijalni rad, SIPE, akademske zajednice i nevladinih organizacija.

Djelimo sa vama neke od izjava naših ućesnica “Zadovoljna sam današnjim susretom, jer sam mišljenja da podjelom znanja i saznanja možemo pridonijeti u učinkovitijoj pomoći ženama. Također, upoznavanjem različitih osoba na sličnin susretina razvija se mreža ljudi voljnih pomagati, a u praksi to mnogo znači, kako predstavnicima institucija, tako i nama ispred nevladinog sektora.” Kristina Pehar, Udruga Majke Kristine

Tema je uvijek aktuelna i nikad dovoljno razjašnjena. Potreba održavanja sličnih radionica je neupitna i nadati se da će uskoro biti i s predavačima iz više sektora međusobno ovisnih u raduIvana Bernadić, Pravni fakultet Mostar

Smatram da su edukacije ovakvog tipa izuzeto korisne radi identifikacije problena u praksi, koordinacije rada između institucija i udruženja, te stručnjaka raznih polja, kao i uvezivanja radi svestrane i sveobuhvatne pomoći žrtvama nasilja. Osvješćivanjem ove problematike i upoznavanja javnosti s ovom temom, žrtve će se ohrabriti, prijaviti nasilje i osjećati se sigurnima.
Također, na ovaj način brže će se identificirati problemi u zakonskoj regulativi i samoj praksi, što će doprinijeti bržem poboljšanju zakona i djelovanja u praksi.
Lorena Musa Tužilaštvo HNK.

Sve pohvale za organizaciju kao i samog predavača. Veoma koristan i zanimljiv seminar gdje su se navodili primjeri iz prakse, a sa kojima smo naučili i nove, korisne stvari za koje nismo znali Ovakav pristup i način izvođenja potaknuo je i same učesnike da se uključe u diskusiju, a samim time je došlo i do razmjene iskustava.Tea Karaula, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA)

Trening je vodio stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom u radu na predmetima porodičnog nasilja, silovanja, ubistava, prof.dr. Sandi Dizdarević. Trening je realiziran u sklopu projekta u sklopu projekta “Unapređenje pravne i socijalne matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH”.

Navedeni projekat Udruženje provodi u partnerstvu sa Udruženjem JaBiHEU. Projekt obuhvata niz aktivnosti koje su usmjerene na institucije, pravosuđe, prosvjetne radnike, medije i javnost, sa fokusom na ključne preduslove za eliminaciju femicida kao što su: jačanje položaja žena u društvu, obrazovanje i rad, etičko izvještavanje u medijima za podizanje svijesti javnosti i zagovaračke aktivnosti u institucijama i pravosuđu.
Projekat se realizira uz financijsku podršku Evropska unija u Bosni i Hercegovini i Ekumenska Inicijativa Žena – EWI, a provodi se na prostoru Bosne i Hercegovine.
Ekumenska Inicijativa Žena – EWI
Evropska unija u Bosni i Hercegovini
Udruženje Dignitet
JaBiHEU

O našem projektu možete više pronaći na stranici www.digitalnaklinika.ba

Related Posts