Radionica: Pristup zaštite ljudskih prava i veće uključenosti direktnih korisnika u svim fazama projektnog ciklusa od izrade, preko realizacije do monitoringa i evaluacije projekta

Naša predstavnica Edisa Demic sudjeluje 10. i 11. novembra 2022. na radionici na temu: Pristup zaštite ljudskih prava i veće uključenosti direktnih korisnika u svim fazama projektnog ciklusa od izrade, preko realizacije do monitoringa i evaluacije projekta, koja se održava na Jahorini.

Radionica je osmišljena od strane EMMAUS-a u partnerstvu sa organizacijom Praktisk Solidaritet koja ima dugogodišnje iskustvo podrške usavršavanju organizacija civilnog društva, radionica je dizajnirana na način da ojača kapacitet organizacija civilnog društva da pristup zaštite ljudskih prava inkorporira u svakodnevnu praksu i svaki korak projektnog ciklusa; od namicanja sredstava, izrade projektnog prijedloga, preko izvedbe projekta i monitoringa i evaluacije, ali takođe i da u sve procese aktivnije uključe direktne korisnike.
 
Radionica je namjenjena članicama/ovima organizacija civilnog društva koje se bave namicanjem sredstava (izradom projektnih prijedloga) upravljanjem projektima, te procesima monitoringa i evaluacije, osobama zaduženim za kreiranje organizacijskih strategija i akcionih planova kao i svim drugim članicama/ovima zainteresovanim za unaprjeđenje integracije direktnih korisnika u procese kreiranja odgovora i politika na određene problemeatike u društvu.
 
Ovakav pristup rada doprinosi povećanju znanja i vještina kako bi se koristili alati za upravljanje projektnim ciklusom, zasnovanom na logičkom okviru i menadžment zasnovanom na rezultatima, koriste zajedno sa PLANET alatom, koji koristi SIDA (švedska Agencija za međunarodni razvoj i saradnju) kao glavnu smjernicu za primjenu Pristupa zasnovanog na pravima pri analizi konteksta, planiranja projekata, realizacije aktivnosti i komunikacije sa nosiocima prava/direktnih korisnika.

Related Posts