Day

November 11, 2022
Naša članica Eldina Hodzic Nurkić sudjelovala je na dvodnevnoj (10. i 11. 11. 2022. godine) online radionici na temu: “Rizike umanji – od cyber nasilja se obrani” koju je organizirala Ekumenska Inicijativa Žena – EWI u suradnji s timom Alternativnog centra za devojke iz Kruševca.
Read More
Naša predstavnica Edisa Demic sudjeluje 10. i 11. novembra 2022. na radionici na temu: Pristup zaštite ljudskih prava i veće uključenosti direktnih korisnika u svim fazama projektnog ciklusa od izrade, preko realizacije do monitoringa i evaluacije projekta, koja se održava na Jahorini.
Read More