Radionica na temu: “Rizike umanji – od cyber nasilja se obrani”

Naša članica Eldina Hodzic Nurkić sudjelovala je na dvodnevnoj (10. i 11. 11. 2022. godine) online radionici na temu: “Rizike umanji – od cyber nasilja se obrani” koju je organizirala Ekumenska Inicijativa Žena – EWI u suradnji s timom Alternativnog centra za devojke iz Kruševca.

U fokusu radionica bila su slijedeća pitanja:
Kako funkcioniramo u digitalnom svijetu, idemo li u susret promjenama, na koji način ih prihvaćamo, odnosno odbacujemo?
Je li tehnologija sredstvo koje se zloupotrebljava i kako se sve to reflektira na ljudska/ženska prava?
 Jesu li žene najugroženija kategorija na internetu, kakva je veza između tehnologije i nasilja nad ženama?
Koji su dominantni oblici nasilja koji se vrše nad ženama, kako se može organizirati individualni ali i kolektivni otpor rodno uvjetovanom cyber nasilju, koje alate zaštite imamo na raspolaganju, kako nam oni mogu pomoći i umanjiti potencijalne rizike.

Related Posts