Edukacija na temu “Metodologija za kontinuirano praćenje i evaluaciju efikasnosti i efektivnosti rada svih nadležnih aktera uz aktivno učešće ženskih organizacija civilnog društva”

Online edukaciji pod nazivom “Metodologija za kontinuirano praćenje i evaluaciju efikasnosti i efektivnosti rada svih nadležnih aktera uz aktivno učešće ženskih organizacija civilnog društva” prisustvovalo je oko 100 predstavnika/ca nevladinih organizacija i institucija iz ????????, uključujući PU ZDK, PU TK, PU HNK, PU ZHK, Općinski sud Bugojno, tužilaštva.
Prof.dr. Sandi Dizdarević obradio je temu na nekoliko nivoa:
Uvodna razmatranja o metodologiji,
Naučne razlike između metodologije i metoda,
Metode prikupljanja podataka sa tehnikama,
Metode evidentiranja i metode obrade podataka,
Obaveze kontinuiranog praćenja i evaluacije, obaveze ???????? po Istanbulskoj konvenciji koje je BiH prihvatila
Odbor za prikupljanje i praćenje, efikasnost i efektivnost, stvaranje jedinstvene baze podataka na nivou BiH/entiteta kao i Brčko distrikta BiH, te obaveze subjekata (policije, CZR, pravosuđa, NVO i drugih).
‼️ “Tokom obuke ostvario sam izuzetan nivo interakcije sa većim dijelom učesnika/ca i eksperata/ica pri čemu smo razmijenili veoma konstruktivna razmišljanja kao i prijedloge. Bilo bi svrsishodno uspostaviti jedinstvenu elektronsku bazu podataka na nivou BiH, za sva krivična djela. Također, u grupi za obradu, evaluaciju i analize nositelji aktivnosti trebaju biti stručnjaci iz prakse, a ne predstavnici političkih subjakata, te se unutar nadležnih policijskih službi I drugih institucija moraju formirati analitički odjeli.” istakao je dr. Dizdarević.
Naredna obuka je zakazana za 28. novembar na temu “Uspostavljanje veze između rodno zasnovanih ubistava žena i različitih oblika nasilja nad ženama” gdje će predavati sudije Marija Aničić- Zgonjanin i Sonsirej Radivojević.
#NijednaZenaZrtvaNasilja
JaBiHEU
Udruženje Dignitet
Finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini ????????
@jabiheu
@eubih
@udruzenje.dignitet

Related Posts