Day

November 28, 2023
Online edukaciji pod nazivom “Metodologija za kontinuirano praćenje i evaluaciju efikasnosti i efektivnosti rada svih nadležnih aktera uz aktivno učešće ženskih organizacija civilnog društva” prisustvovalo je oko 100 predstavnika/ca nevladinih organizacija i institucija iz ????????, uključujući PU ZDK, PU TK, PU HNK, PU ZHK, Općinski sud Bugojno, tužilaštva. Prof.dr. Sandi Dizdarević obradio je temu na...
Read More
Obilježili smo Međunarodni dan dječijih prava radionicom za djecu u okviru projekta “Zajedno prepoznajemo I suzbijamo nasilje nad djecom u virtualnom I stvarnom okruženju”, finansijski podržanog od strane Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja. Kroz kreativnost i dijeljenje mišljenja saznali smo koliko smo svi slični, ali koliko na različite načine osjećamo, doživljavamo i ispoljavamo naše emocije...
Read More
U svijetu boja, linija i beskrajnih mogućnosti, održali smo radionicu u okviru projekta “Zakon i ja” u Srednjoj školi likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar. Nadahnuti već ulaskom u prostorije škole, gledajući sva umjetnička djela učenika koja stoje ponosno izložena, imali smo čast upoznati mlade koji su nas oduševili željom za edukacijom i spremnošću da podijele...
Read More