“12 hour race”

Jutarnja kiša je doprinjela da se pomjeri planirana utrka, ali ne i program koji su učenici UWC pripremili povodom današnjeg dana.

U jutarnjem djelu  programa “24 Hour Race” predstavnice Digniteta,  Edisa Demić, Ella Ljubić i Tea Pandža predstavile su rad Udruženja i približili prisutnim problem trgovine ljudima u BiH.

Trgovina ljudima  prvenstveno je kriminalna aktivnost, koja često ima karakteristike organiziranog i prekograničnog kriminaliteta, ali je i ujedno i teško kršenje ljudskih prava zagarantiranih međunarodnim pravom, Ustavom BiH, entitetskim ustavima i Statutom Brčko Distrikta BiH.

U potrazi za boljim životom, lakom zaradom ili, čak, avanturom, veliki broj osoba, mahom žena, postane žrtvom trgovine ljudima.

Prema procjenama UN-a, svake godine u svijetu se trguje sa dva do četiri milijuna ljudi, dok godišnji prihod od trgovine ljudima iznosi između sedam i trinaest milijardi dolara. Prema tome, trgovanje ljudima i ilegalna migracija ostvaruju zaradu kao i trgovanje drogom. Najveći postotak od ukupnog broja žrtava ovog oblika organizovanog kriminala čine mlađe žene i djeca, gotovo osamdeset posto, dok je sedamdeset posto tih žena prodano za seksualno izrabljivanje. Osim prisilne prostitucije, žrtva se često iskorištava i u svrhe pornografije, prisilnog braka, robovskog rada, prosjačenja, nezakonitog usvajanja, trgovine ljudskim organim. U manjem broju žrtve su i muškarci koji obično završe kao robovi.

U Bosni i Hercegovini, Romi su najviše izloženi trgovini ljudima.  Prosjačenje je jedan od gorućih problema sa kojim se grad Mostar neuspješno nosi godinama. Slika bosonog djeteta koje sjedi na komadiću kartona u najprometnijim mostarskim šetnicama ili djeteta koje leži na Starom mostu je postao prizor svakodnevnice, posebno za vrijeme turističke sezone. Sistem je odgovoran da zaštiti djecu od bilo kojeg vida zlostavljanja i iskorištavanja. Tako nalažu zakoni kao i Konvencija o pravima djeteta koju je BiH potpisala.

“24 Hour Race” je organizacija koja se bori protiv trgovine ljudima kroz organiziranje studentskih štafetnih utrka širom svijeta, a Mostar  ove godine ima  svoj prvi događaj ove vrste.

Mnogo je značajno kada mladi ljudi pokažu da postoji senzibilitet prema temama kao što je trgovina ljudima i jako smo ponosni i zahvalni što se danas nalazimo ovdje. Koledž ujedinjenog svijeta – veliko hvala !

Related Posts