Radionica za žene u Opličićima

U sklopu projekta “Unapređenje položaja žene u Hercegovini” dana, 28. septembra 2023. godine održana je radionica za žene u područnoj školi Opličići. Aktivnost je urađena u saradnji sa O.Š. Čapljina.

Ova inspirativna radionica bila je posvećena jačanju uloge i utjecaja žena u društvu, istraživanju važnosti osnaživanja i povezivanja žena, brige o vlastitom zdravlju i promoviranju samopouzdanja.

Učesnice su imale priliku da razmjene svoja iskustva, ideje i perspektive o aktualnim izazovima s kojima se suočavaju žene u Hercegovini.

Kroz interaktivne diskusije i grupne aktivnosti, naglasak je stavljen na važnost zajedničkog djelovanja i podrške među ženama kako bi se unaprijedio njihov položaj u društvu.

Jedan od ključnih aspekata radionice bio je fokus na brigu o sebi. Učesnice su imale priliku da postavljaju pitanja i razgovaraju o konkretnim koracima koje mogu poduzeti sa svakodnevni. Izazovima sa kojima se susreću.

Pored toga, razmatrane su tehnike za jačanje samopouzdanja i sposobnosti zauzimanja za sebe u profesionalnim i ličnim sferama. Radionica je potakla diskusiju o preprekama koje žene često sreću u ostvarivanju svojih ciljeva i kako se nositi sa tim izazovima. Učesnice su zajedno istraživale strategije za efikasno komuniciranje, postavljanje granica i ostvarivanje svojih ambicija.

Voditeljice radionice su dpl. iur. Eldina Hodžić Nurkić i prof. mr. Edisa Demić.

Projekat se realizuje uz podršku Ekumenska Inicijativa Žena – EWI iz Hrvatske.

„Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) hrvatska je neprofitna organizacija koja kroz svoj program dodjele financijskih potpora podržava projekte i razvoj bazičnih organizacija kojima upravljaju žene te teologinje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, na Kosovu i u Srbiji.

Related Posts