Radionica u Mostaru na temu postavljanja pozitivnih granica u svakodnevnim privatnim i poslovnim odnosimu, očuvanje mentalnog zdravlja, briga o sebi i mehanizmi zaštite.

Unapređenje položaja žene u Hercegovini je projekt koji je usmjeren da doprinese poboljšanju samopoštovanja i individualnog dostojanstva žena u svim sferama javnog, političkog, društvenog i privatnog života.
‍Predstavnice Udruženje Dignitet dana 02.06.2023. održale su radionicu u Mostaru za 15 žena.
Tema radionice bila je: Postavljanje pozitivnih granica u svakodnevnim privatnim i poslovnim odnosimu, očuvanje mentalnog zdravlja, briga o sebi i mehanizmi zaštite.
Obilje predanog rada krasilo je samu radionicu. Voditeljica radionice bila je Irma Gorančić Šunje, magistrica psihologije I psihodramska psihoterapeutkinja.
Pozitivne povratne informacije koje su dobile predstavnice Digniteta motivišu na pradan budući rad.
Učesnice radionice dolaze iz Zalik Osnovna Škola, Dječji vrtić Zemzem Mostar, Vrtić Sunčani Most, Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, NEŠTO VIŠE, Contact Travel.
Projekt je nastavak na protekli projekt ” Može i drugačije! Znamo kako!” podržan od EIŽ-a. Provedba projekta ima za cilj putem dvanaest (12) jednodnevna edukacija na širem području Hercegovine pruži kontinuiranu podršku u prevenciji, prepoznavanju i savladavanju stresa i rodno zasnovanog nasilja Program edukacija je namijenjena za 180 direktnih sudionica s područja Hercegovine. Putem savjetodavne pomoći pružit će se dodatna podrška za žena te će se ukazati na mehanizme zaštite
Važan dio identiteta Digniteta je usmjeren na promociju i zaštitu prava žena u najkonkretnijem mogućem smislu, kroz pružanje direktnih usluga osnaživanja u smislu individualnog jačanja, pravnog savjetovanja, podrške u ostvarivanju prava i proširenog obima usluga savjetovanja za porodice kojim će se omogućiti potreban balans i pravednija podjela unutarporodičnih uloga. Iako Dignitet čine gotovo isključivo aktivistice i profesionalke, organizacija ne identificira žene i djevojčice kao svoje isključive ciljne grupe već obuhvaća sve grupe u stanju potrebe za podrškom u osnaživanju, a politike osnaživanja ženske participacije i statusa integrira kao horizontalne pristupe u svim aktivnostima koje provodi.
Dignitet tako obuhvata širok spektar ciljnih grupa, te svoj rad usmjerava i ka institucijama, razumijevajući da je institucionalna integracija pozitivne promjene ključni faktor održivosti rezultata.
Sa velikim zadovoljstvom nastavljamo da organiziramo tokom 2023. godine treninge za žene na području Hercegovine.
Projekat podržava:
Ekumenska Inicijativa Žena – EWI
„Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) hrvatska je neprofitna organizacija koja kroz svoj program dodjele financijskih potpora podržava projekte i razvoj bazičnih organizacija kojima upravljaju žene te teologinje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, na Kosovu i u Srbiji. EIŽ je posvećena osnaživanju uloge žene u jačanju civilnog i međureligijskog dijaloga te potencijala vjere kao pozitivnog faktora socijalne promjene kroz izgradnju mira i pomirenja. S obzirom na svoj regionalni profil, EIŽ osigurava aktivisticama iz svoje mreže mogućnost susreta te razmjenu iskustava s ciljem veće vidljivosti njihova rada i veće mogućnosti za pristup resursima.”
“Objavljivanje ove publikacije/ovog videa podržala je Ekumenska inicijativa žena iz Omiša, Hrvatska. Sadržaj publikacije/videa odražava isključivo stavove njihovih autora/-ica i ne predstavlja nužno i službene stavove EIŽ-a.“

Related Posts