Radionica u Stocu u okviru projekta: Unapređenje položaja žene u Hercegovini

Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet” u suradnji sa udruženjem “Orhideja” Stolac provelo je radionicu u okviru projekta “Unapređenje položaja žene u Hercegovini”.
Vrijeme održavanja radionice bilo je 07.06.2023. u Stocu. Voditeljica radionice bila je uvažena prof.dr. Merima Jašarević.
Projekat se realizuje uz podršku Ekumenske inicijative žena iz Hrvatske. Projekt je nastavak na protekli projekt ” Može i drugačije! Znamo kako!” podržan od EIŽ-a. Provedba projekta ima za cilj putem dvanaest (12) jednodnevna edukacija na širem području Hercegovine pruži kontinuiranu podršku u prevenciji, prepoznavanju i savladavanju stresa i rodno zasnovanog nasilja Program edukacija je namijenjena za 180 direktnih sudionica s područja Hercegovine. Putem savjetodavne pomoći pružit će se dodatna podrška za žena te će se ukazati na mehanizme zaštite.

Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) hrvatska je neprofitna organizacija koja kroz svoj program dodjele financijskih potpora podržava projekte i razvoj bazičnih organizacija kojima upravljaju žene te teologinje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, na Kosovu i u Srbiji. EIŽ je posvećena osnaživanju uloge žene u jačanju civilnog i međureligijskog dijaloga te potencijala vjere kao pozitivnog faktora socijalne promjene kroz izgradnju mira i pomirenja. S obzirom na svoj regionalni profil, EIŽ osigurava aktivisticama iz svoje mreže mogućnost susreta te razmjenu iskustava s ciljem veće vidljivosti njihova rada i veće mogućnosti za pristup resursima.”
“Objavljivanje ove publikacije/ovog videa podržala je Ekumenska inicijativa žena iz Omiša, Hrvatska. Sadržaj publikacije/videa odražava isključivo stavove njihovih autora/-ica i ne predstavlja nužno i službene stavove EIŽ-a.“

Related Posts