Prva panel diskusija u okviru projekta YouTHink – Rekli smo ne korupciji

Danas u Mostaru je održana prva panel diskusija u okviru projekta YouTHink – Rekli smo ne korupciji koji finasira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, a implementira udruženje JaBiHEU.

Jedna od panelistica bila je Edisa Demic Project “On my own” RCH predstavnica Udruženje za edukaciju i razvoj Dignitet. Edisa Demic je govorila sam o ulozi civilnog društva u razvijanju aktivizma u borbi protiv korupcije. Posebno se osvrnula na umjetnosti kao sredstvu u borbi protiv korupcije koji je primjenjen kroz “On my own -neću štelu ” RCH aktivnosti.
Na taj način mladima je približno šta je urađeno po tom pitanju u gradu Mostaru.
 
Preko 40 mladih diskutovalo je o tome kako korupcija utiče na njihov život i koji su najčešći oblici korupcije.
Srednjoškolaci i studenati podijelili su svoja iskustva i pojasnili šta za njih predstavlja pojam korupcije.
Korupcija je problem koji postoji već dugi niz godina, možemo sa sigurnošću reći da je to jedan od najvećih problema sa kojima se susreće bh društvo.
 
Na korupciju ne smijemo gledalo kao na normalnu pojavu, korupciju u svakoj fazi trebamo osuditi i pokušava spriječiti. Korupcija je zloupotreba ovlasti radi stjecanja privatne koristi. Dvije temeljne podjele su na administrativnu ili birokratsku korupciju i političku.Većinom mladi ljudi misle da je mito jedini oblik korupcije, postoje još mnogi oblici kao što su sukob interesa, nepotizam i klijentelizam.
Znamo da bi se korupcija spriječila potrebno je imati dobar zakonodavni okvir, učinkovite institucije u borbi protiv korupcije, aktivno građanstvo, svijest o štetnosti i sankcije za počinitelja korupcije.
 
United States Embassy to Bosnia and Herzegovina

Related Posts