Održano Predavanje I Predstavljen Početak Projekta Pod Nazivom “Može I Drugačije, Znamo Kako”.

U srijedu, 16.2.2022. godine u prostorijama Kulturnog centra “Kralj Fahd” organizirali smo predavanje na temu “Značaj psihologije u prevenciji stresa u današnjem vremenu Covid- 19”.
Ispred Udruženja “Dignitet”prisutnima su se obratile predstavnice Udruženja Edisa Demić i Aida Kajan te predstavile početak projekta pod nazivom “Može i drugačije, znamo kako!” podržanog od strane Ekumenske inicijative žena Omiš, Hrvatska.
Učesnici predavanja imali su priliku da se pobliže upoznaju sa radom Udruženja i budućim aktivnostima.
O značaju psihologije u današnjem vremenu Covid- 19 govorio je uvaženi prof. dr. Redžo Čausević.
Koristimo priliku da se zahvalimo prof. dr. Čaušević na saradnji, rektoru Univerziteta “Džemal Bijedić” Mostar i direktorici Pedagoškog Zavoda Mostar na dolasku, kao i ostalim prisutnima na učešću i pridavanju značaja navedenoj temi i radu Udruženja “Dignitet”.
Zahvale upućujemo i menadžmentu Kulturni Centar “Kralj Fahd” – ogranak Mostar na ustupljenom prostoru i saradnji.

Related Posts