NOVI PROJEKAT: „Zakon i ja”

Udruženje Dignitet i Vijeće mladih Grada Mostara počinju sa provedbom novog projekta pod nazivom “Zakon i ja”.

Na osnovu dosadašnjeg rada i istraživanja Udruženja “Dignitet” i Vijeća mladih Grada Mostara (VMGM) došlo je  do zaključka da je prijeko potrebno mladima Mostara približiti  Zakona o mladima FBIH. 

Cilj projekta jeste aktiviranje i animiranje mladih osoba sa fokusom na upoznavanje mladih sa njihovim pravima i obavezama sadržanim u Zakonu o mladima koji je usvojen na nivou Federacije BiH, a kako bi doprinjeli ličnom rastu i razvoju, te na taj način unaprijedili svoj položaj u lokalnoj zajednici i šire. Mladi će kroz interaktivne radionice i druge projektne aktivnosti imati priliku upoznati se sa Zakonom o mladima FBiH, Zakonom o volontiranju i educirati se u kontekstu mogućnosti koje im nudi zajednica, ali i o načinima kako da te mogućnosti iskoriste u korist sebe i svoje zajednice. Uz podršku Grada Mostara – Odjela za odnose sa nevladinim organizacijama i vjerskim institucijama raditi ćemo na primjeni važećih zakonskih regulativa. Na taj način ćemo naći adekvatnu i efikasnu metodologiju za radionice kako bi učesnici što bolje mogli da shvate svoja prava i obaveze, ali će na taj način lokalna samouprava i Udruženje Dignitet, dobiti bolji uvid u potrebe i probleme mladih u gradu Mostaru, njihovom položaju i stanju. Mlade osobe imati će priliku da sudjeluju i u takmičenju gdje će imati mogućnost da korištenjem svoje kreativnosti i umjetničkog talenta prikažu položaj mladih u Bosni i Hercegovini. Najbolja tri rada biti će nagrađena vrijednim nagradama, a ostali radovi koje budemo zaprimili, biti će promovisani na web stranicama Grada Mostara,Vijeća mladih i Udruženja Dignitet.

Uključeni mladi doprinose razvoju i vidljivosti koja u konačnici doprinosi cjelokupnom društvu.

Projekat je podržan u okviru velikog projekta Mostar – Prostori koji pokreću  koji je namjenjen  za zajedničko rješavanje problema na nivou zajednice i poboljšanje kvalitete života građanki i građana Mostara i kreću u nove aktivnosti.

Projekat provodi People in Need.

#ProjekatMostar People in Need Bosnia and Herzegovina Everyday Peace Indicators OKC Abrašević #LDAMostar Nešto Više British Embassy Sarajevo

Related Posts